Tanden bleken zonder peroxide

Peroxide, of het nu waterstofperoxide of carbamideperoxide is maakt niet uit, is de aangewezen manier om tanden te bleken. Tanden bleken zonder peroxide is heel erg lastig, zo niet onmogelijk. Sinds 1 november 2012 is het tanden bleken met peroxide echter aan banden gelegd. Fabrikanten zijn daarom heel actief in het zoeken van alternatieven voor peroxide en er komen steeds meer producten op de markt die adverteren met de mogelijkheid om te bleken zonder peroxide. Een aantal alternatieven duiken steeds weer op. Stoffen die gebruikt worden in tandenbleek-producten zijn o.a. zuiveringszout, natriumperboraat, titaniumoxide of verschillende zuren. Ook worden kreten als ’actieve zuurstof’ of ’de Ardox-X’ techniek gebruikt. Al deze producten roepen weer vragen op. Zijn ze veilig? Werken ze wel? Wat is het eigenlijk?

Zuiveringszout

ZuiveringszoutNatriumbicarbonaat of zuiveringszout is volstrekt onschuldig en wordt ook wel gebruikt als bakpoeder maar het lichaam maakt het ook zelf aan. In de alvleesklier wordt het gemaakt om maagzuur te neutraliseren en het is dus volstrekt veilig als je het inslikt. De blekende werking van zuiveringszout is echter niet aanwezig. Bleken betekent dat organische kleurstoffen worden afgebroken. Dat doet peroxide wel, maar natriumbicarbonaat niet. De ’blekende’ werking is gebaseerd op de schurende werking van de tandpasta met zuiveringszout. Verkleurde substanties zoals bijvoorbeeld theeaanslag kan worden weggepolijst met zuiveringszout. Tandpasta bevat echter vaak al slijpende ingrediënten dus de toevoeging van zuiveringszout doet niet meer dan die schuurmiddelen. Teveel slijpen met polijstende middelen betekent slijtage van het glazuur, dus wees voorzichtig hiermee.

Tanden bleken met titaniumdioxide

Titaniumdioxide heeft fotokatalytische eigenschappen, dat wil zeggen dat het bij de aanwezigheid van (ultraviolet) licht organische verbindingen kan verbreken. Dit zou in principe kunnen betekenen dat het organische verkleuringen in tandglazuur kan afbreken, net als peroxide. Helaas ontbreekt uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en is de vraag of de hoeveelheid die aan tandpasta wordt toegevoegd ook echt iets doet. Titaniumdioxide wordt ook in verf gebruikt en in zonnebrandcreme en is reflecterend wit. Qua schadelijkheid lijkt onderzoek aan te tonen dat titaniumdioxide in nanopartikels kankerverwekkend zou zijn. Het is niet bekend of de hoeveelheid in tandpasta ook schadelijk kan zijn.

Actieve zuurstof

Bij een aantal commerciële producten wordt geadverteerd met actieve zuurstof. Dit zou peroxidevrij zijn en toch een blekende werking hebben. Echter, als je naar de chemische reactie kijkt (O3 + H2O –> H2O2 + O2) dan wordt actieve zuurstof samen met water omgezet in waterstofperoxide en zuurstof. Dus eigenlijk is dit ook weer geen tanden bleken zonder peroxide. Ook de ’Ardox-X techniek’ is hierop gebaseerd. Zonder water vervalt actief zuurstof heel snel in gewoon zuurstof.

Natriumperboraat

Tanden bleken met natriumperboraat wordt met name gedaan bij inwendig bleken van tanden. Hierbij brengt de tandarts bij een dode tand de natriumperboraat in en laat dit gedurende een aantal dagen zitten. Natriumperboraat opgelost in water ontbindt in natriumboraat en waterstofperoxide. Dus ook natriumperboraat is geen methode voor tanden bleken zonder peroxide.
Natriumperboraat in bleek- en witmiddelen vervalt bij hogere temperaturen makkelijk in boraat en actieve zuurstof. Dus natriumperboraat kan worden aangeprezen in reclames als bleekmiddel met ’actieve zuurstof’. Maar uiteindelijk wordt het dus met water weer omgezet in waterstofperoxide.

Tanden bleken zonder peroxide maar met zuren

Diverse zuren worden regelmatig ’aangeraden’ op forums door leken, zodat je kan tanden bleken zonder peroxide. Je tanden bleken door middel van een zuur berust echter altijd op het oplossen van je glazuur en daarmee hopelijk ook op het oplossen van de organische verkleuringen. Maar dit is dus ten alle tijde schadelijk en zou je gewoon niet moeten doen. Dus aardbeien of welk fruit dan ook, maar ook azijn of andere zuren; eet het lekker, doe het in je dressing, maar laat het niet lang inwerken op je glazuur!

*Dit artikel kan affiliate links bevatten, deze zijn te herkennen aan (aff.). Lees voor meer informatie de disclaimer.

Producten voor witte tanden

Er zijn diverse producten die kunnen bijdragen: kijk hier > (aff.)

Producten voor witte tanden >